• artbalancehealing

Svjetski Dan Akupunkture i u Osijeku
Svjetski Dan Akupunkture i u Osijeku

"Svjetski dan akupunkture (World Acupuncture Day) i Svjetski znanstveni i kulturni dijalog o akupunkturi (World Scientific and Cultural Dialogue on Acupuncture) proslavit će se u Parizu 15. studenog 2018.

Svjetski dan akupunkture organizira se povodom obilježavanja osme obljetnice upisa naziva akupunktura u UNESCO-ov reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva i nastoji prikazati svijetu da se akupunktura danas koristi globalno kao sastavni dio svjetskih zdravstvenih sustava.

Povodom tog dana, Violeta Mišić Losacco, akupunkturologinja iz Londona, sa trenutnim prebivalištem u Osijeku, održati će predavanje u suradnji sa Udrugom pacijenata sa kroničnom boli 21.studenog 2018. u 18 sati. Tema predavanja biti će "Akupunktura u liječenju boli". "
#WorldAcupunctureDay #SvjetskiDanAkupunkture #AkupunkturaProtivBoli

42 views0 comments

Wellnessolutions ​© 2019  All rights reserved.

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

Kralja Tomislava 105 A, Višnjevac, 31220, Osijek, Croatia,

 

Mobile 00385 99 403 1780

 

Wellnessolutions ​© 2020  All rights reserved.

  • White Facebook Icon